Akredytacje

Media

Prawidłowo wypełnione zgłoszenia on-line przyjmowane będą do 10 lipca 2019 r. włącznie. Potwierdzenie przyznania lub odrzucenia wniosku akredytacyjnego zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu najpóźniej do 11 lipca 2019 r. do godz. 22:00

ZŁÓŻ WNIOSEK AKREDYTACYJNY
Akceptuję regulamin