Akredytacje

Media

Prawidłowo wypełnione zgłoszenia on-line przyjmowane będą od 05 października do 5 listopada 2018 r. Potwierdzenie przyznania lub odrzucenia wniosku akredytacyjnego zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu najpóźniej do 7 listopada 2018 r. do godz. 22:00

ZŁÓŻ WNIOSEK AKREDYTACYJNY
Akceptuję regulamin