Regulamin przyznawania akredytacji i pracy Biura Prasowego

Media

Przyjmowanie wniosków akredytacyjnych na FIS Puchar Świata w Skokach Narciarskich Wisła 2021 zostało zakończone.

Potwierdzenie przyznania akredytacji lub informacja o odrzuceniu wniosku zostanie przesłana 26 listopada 2021 r. do godz. 22:00

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI MEDIALNYCH I PRACY BIURA PRASOWEGO

FIS PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH WISŁA, 3-5 GRUDNIA 2021 r.

 

 1. Akredytacja dziennikarzy odbywać się będzie wyłącznie poprzez oficjalną stronę internetową zawodów: www.wisla-malinka.com
 2. Prawidłowo wypełnione zgłoszenia on-line przyjmowane będą od 26 października do 25 listopada 2021 r.
 3. Wnioski złożone w inny sposób i po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.
 5. Potwierdzenie przyznania lub odrzucenia wniosku akredytacyjnego zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu najpóźniej do 26 listopada 2021 r. do godz. 22:00.
 6. Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne, przyznawane są w formie identyfikatora i nie podlegają zwrotowi.
 7. Akredytacją może się posługiwać wyłącznie jej właściciel.
 8. Używanie akredytacji w sposób niewłaściwy bądź niezgodny z obowiązującym prawem może skutkować pozbawieniem dalszej możliwości posługiwania się akredytacją.
 9. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18 roku życia.
 10. Z powodu ograniczonej liczby dostępnych akredytacji biuro prasowe zastrzega sobie prawo wprowadzania limitu akredytacji dla poszczególnych redakcji lub agencji. Decyzje o udzieleniu lub odrzuceniu wniosków o akredytację są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 11. Akredytacja upoważnia do:
 1. otrzymania identyfikatora,
 2. otrzymania kompletu materiałów prasowych i informacyjnych,
 3. dostępu i korzystania ze sprzętu w biurze prasowym,
 4. dostępu do strefy prasowej na skoczni,
 5. dostępu do cateringu prasowego,
 6. uczestnictwa w konferencjach i spotkaniach organizowanych przez biuro prasowe.
 1. Identyfikatory akredytacyjne dla mediów będą wydawane w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, Al. Ks. Bp. Bursche 3, hol nr 3/3, III piętro:  
 1. 02.12.2021 r. (czwartek) w godz. 12:00 – 16:00
 2. 03.12.2021 r. (piątek) w godz. 10:00 – 17:30
 3. 04.12.2021 r. (sobota) w godz. 10:00 – 16:00
 4. 05.12.2021 r. (niedziela) w godz. 10:00 – 15:30
 1. Biuro prasowe FIS Pucharu Świata w Skokach Narciarskich Wisła 2021 mieścić się będzie w budynku głównym Skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince.
 2. Biuro prasowe będzie czynne w następujących terminach:
 1. 03.12.2021 r. (piątek) w godz. 14:00 – 22:00
 2. 04.12.2021 r. (sobota) w godz. 13:30 – 21:30
 3. 05.12.2021 r. (niedziela) w godz. 13:00 – 21:00
 1. Biuro prasowe udostępni akredytowanym dziennikarzom bezprzewodowe łącze internetowe oraz umożliwi  korzystania z internetu przewodowego. Ponadto biuro prasowe wyposażone będzie w drukarkę, wydajną kopiarkę i inny potrzebny sprzęt. Przygotowane zostaną także miejsca do pracy.
 2. Koszty połączeń internetowych oraz transmisji danych akredytowanych dziennikarzy pokrywane będą wyłącznie na terenie biura prasowego.
 3. Do biura prasowego będą mieli wstęp jedynie akredytowani dziennikarze.
 4. Akredytowani dziennikarze zobowiązują się do nie publikowania w internecie i z pomocą innych form masowego przekazu, materiałów filmowych i dźwiękowych objętych prawami licencyjnymi i majątkowymi takich instytucji i firm jak: Fédération Internationale de Ski (FIS), Polski Związek Narciarski (PZN), Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski (ŚBZN) oraz Telewizja Polska S.A. (TVP S.A.).
 5. W kwestiach spornych ostateczną i wiążącą decyzję oraz interpretację powyższego regulaminu podejmuje szef biura prasowego, kierując się dobrem ogólnie pojętym dla całości imprezy.

 

KONTAKT:

Sławek Rykowski /NIKO SPORT MEDIA/

Szef Biur​a​ Prasowego, Rzecznik Prasowy ​FIS ​Pucharu Świata w Skokach Narciarskich ​Wisła 2021​

tel. +48 ​500 121 908  I  @: biuro@nikosportmedia.pl