Wyciąg

O Skoczni

Nowy cennik obowiązujący od 1 maja 2022 roku

 

wyciąg krzesełkowy (2-osobowy)

bilet w dwie strony (góra/dół):

bilet normalny  - 20 zł

bilet ulgowy - 15 zł (dzieci powyżej 5. roku życia, młodzież szkolna i studenci)

bilet ulgowy - 13 zł (grupy zorganizowane młodzieży szkolnej powyżej 15 osób, seniorzy powyżej 65 lat)

dzieci do 5. roku życia - bezpłatnie

 

Godziny pracy wyciągu

W okresie wakcaji (lipiec-sierpnień) wyciąg czynny codziennie w godzinach 10:00 - 18:00

W miesiącach czerwiec i wrzesień wyciąg czynny codziennie w godzinach 10:00 - 17:00 (wyciąg uruchamiany jest co pół godziny)

W miesiącach (styczeń-maj i październik-grudzień) wyciąg czynny codziennie w godzinach 10:00 - 16:00 (wyciąg uruchamiany jest co pół godziny)


Zapraszamy do współpracy Biura Turystyczne i grupy zorganizowane - tel. 666 047 146

bilet na Pętlę Cieńkowską

Bilet normalny - 30 zł

Bilet ulgowy - 24 zł

W miesiącach lipiec-sierpnień Petla Cieńkowska czynna codziennie w godzinach 10:00 - 18:00.

W miesiącach maj, czerwiec, wrzesień i październik Petla Cieńkowska czynna w soboty i w niedzielę w godzinach pracy wyciagu.

 

Dla osob zwiedzających skocznię parking na terenie obiektu jest bezpłatny.

 

Regulamin dla pasażerów

  1. Za pasażera uważa się skoczka narciarskiego lub pieszego.
  2. Pasażerowie mogą wchodzić do strefy wsiadania, jeżeli na stacji obecny jest personel.
  3. Osoby, które chcą udzielenia pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu powinny poinformować o tym personel na stacji.
  4. W czasie jazdy podręczny bagaż trzymać na kolanach. Nie wolno przewozić nart trzymanych w porpzek trasy lub trzymanych pionowo, wyjątek stanowią skoczkowie, dla których charakter transportu nart wymusza przewożenie nart trzymanych na kolanach w poprzek trasy.
  5. Przy wsiadaniu pasażerowie powinni zwrócić uwagę na ewentualne odchylenie krzesełka.
  6. Pasażer, który nie był w stanie poprawnie wsiąść, nie powinien kurczowo trzymać się krzesełka, lecz powinien natychmiast odejść.
  7. Poręcze bezpieczeństwa (zamknięcia) powinny być otwierane i zamykane zgodnie ze znakami, każdy pasażer powinien mieć wzgląd na pasażerów na tym samym krzesełku.
  8. Zabronione jest wyskakiwanie z krzesełka nawet w przypadku przedłużonego zatrzymania urządzenia.
  9. Przed wysiadaniem pasażerowie powinni upewnić się, czy nie są zaczepieni o siedzisko.
  10. Jeżeli pasażer nie wysiadł w miejscu do tego przeznaczonym, powinien pozostać na krzesełku i czekać na instrukcje personelu.